Welkom bij Atelier Mimi 
  
 
Workshops Kinderfeestjes

Privacy verklaring

Privacyverklaring voor de website www.ateliermimi52.nl 
Atelier Mimi Heerbaan 174 A, 6566 EV Millingen aan de Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens ateliermimi@kpnmail.nl
Welke persoonsgegevens verwerken we?
 
Atelier Mimi verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen gebruiken en voor zover ze door u verstrekt zijn:
Voor- en achternaam – Adresgegevens -Telefoonnummer – E-mailadres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt,  heeft aan Atelier Mimi door u in te schrijven als deelnemer aan een workshop of anderszins.
* Waarvoor gebruiken we deze gegeven?
We kunnen u informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
We kunnen u onze nieuwsbrief en/of brochures sturen.
We kunnen u bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
* Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Atelier Mimi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
* Delen van gegevens met derden.
Atelier Mimi verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
* Kunt u uw gegevens inzien?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Atelier Mimi en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ateliermimi@kpnmail.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Atelier Mimi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons.
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Atelier Mimi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Atelier Mimi via ateliermimi@kpnmail.nl

Opgesteld juli 2022  door Atelier Mimi


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info